முக்கிய பொதுகிளிம் தையல் - துண்டிக்கப்பட்ட கோடுகளை எவ்வாறு எம்ப்ராய்டர் செய்வது

கிளிம் தையல் - துண்டிக்கப்பட்ட கோடுகளை எவ்வாறு எம்ப்ராய்டர் செய்வது

கிளிம் தையல் ஒரு முக்கோண, துண்டிக்கப்பட்ட கோட்டை வரைகிறது. இது ஒரு மையக்கருத்தை வடிவமைக்க அல்லது அலங்கரிக்க பயன்படுத்தப்படலாம், எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பாவாடையின் சணல். மலர் உருவங்களுக்கு, மலர் தண்டுகள் அல்லது புல் வரைய இதைப் பயன்படுத்தலாம். இது ஒரு மாதிரி வேலைப்பாடாக எளிமையானது மற்றும் பல்துறை. துண்டிக்கப்பட்ட வரிகளை எவ்வாறு எம்ப்ராய்டரி செய்வது என்பதை நாங்கள் உங்களுக்குக் காண்பிப்போம்.


1. எம்பிராய்டரி அடிப்படை வழியாக ஊசியை பின்புறத்திலிருந்து முன்னால் துளைக்கவும்
2. பின்னர் தையல் செய்ய சுமார் 3 செ.மீ நூலை விட்டு விடுங்கள்
3. முன் இருந்து ஊசியைப் பிடிக்கவும்
4. இடதுபுறத்தில் இருந்து நடுத்தர மற்றும் துளையிடும் ஒரு சாய்வில் துணி ஒரு அலகுக்கு ஊசியை வழிகாட்டவும்
5. துணியின் பின்புறத்திற்கு ஊசியை வழிநடத்தி, தொடக்க புள்ளியை எதிரெதிர் புள்ளியில் அதே உயரத்திலும், மையத்திலிருந்து வலப்புறம் தூரத்திலும் முன்னோக்கி துளைக்கவும்.

6. முன்பக்கத்திலிருந்து ஊசியைப் பிடித்து, முந்தைய தையலைப் போலவே அதே இடத்திலிருந்தும் வலதுபுறமாக இடமிருந்து முன்னால் வைக்கவும்.

7. இடது பக்கத்தில் பின்புறத்தில் ஊசியை மாற்றவும், கடைசி தையலுக்கு அடுத்து துளைக்கவும். தனிப்பட்ட தையல்களை எவ்வளவு நெருக்கமாக சமாளிக்க விரும்புகிறீர்கள் என்பதை நீங்களே முடிவு செய்யுங்கள்.
8. மையக்கருத்து விரும்பிய நீளம் இருக்கும் வரை 4 முதல் 7 படிகளை மீண்டும் செய்யவும்.

ஒரு தொடக்கக்காரர் கூட இந்த நுட்பத்தை வடிவங்களை எம்பிராய்டரி செய்ய அல்லது துணிகளை வரிசைப்படுத்த பயன்படுத்தலாம். மின்னல் வேகத்துடன், அம்புகளை ஒத்திருக்கும் துண்டிக்கப்பட்ட கோடுகளை நீங்கள் பொறிக்கிறீர்கள். இந்த தொழில்நுட்பத்துடன் உங்கள் படைப்பாற்றலுக்கு வரம்புகள் இல்லை.

வகை:
இரட்டை கேரேஜின் விலை: விலைகளின் கண்ணோட்டம்
நட்சத்திரத்தை தைக்க - நட்சத்திர பதக்கத்திற்கான வார்ப்புருவுடன் இலவச வழிமுறைகள்